Komentarze do notki Nie każda niepełn0osprawność stanowi zagrożenie.

linkologia.pl spis.pl

Dziewczynka z Zespołem Downa nie została wpuszczona do koncika zabaw w supermarkecie. Owszem te Panie, kktóre tam pracują  nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ale nie każda niepełnosprawność stanowi zagrożenie. Np. Dzieccko niewidome co komu zrobi.

karolinafen : :

Brak komentarzy